ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η V-ENERGON είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον Τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας και στον ορθολογικό τρόπο διαχείρισης της.
Μέσα από τα συστήματα που προτείνει για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για κάθε χρήση κτιρίου επιτυγχάνονται μεγάλα οφέλη τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και στο περιβάλλον.
Επίσης η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον τομέα των μελετών και των Υπηρεσιών σε θέματα αδειοδότησης επιχειρήσεων, ενεργειακών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, ασφάλειας και υγιεινής εργασίας καθώς και εργαλείων χρηματοδότησης με την μορφή επιδότησης κυρίως πράσινων παρεμβάσεων σε εγκαταστάσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
Αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και συνεργάτες με μακράν πείρα σε θέματα εξοικονόμηση ενέργειας.

V-ENERGON V-ENERGON V-ENERGON V-ENERGON

Home ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ