ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

 

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Περισσότερα...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 

 

Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να θερμανθεί κάποιος και αυτοί καθορίζονται από τις απαιτήσεις του κάθε χώρου που θέλουμε να θερμάνουμε και από τις προσωπικές επιθυμίες του κάθε ανθρώπου που χρησιμοποιεί το χώρο αυτό.

Περισσότερα...

Home ΠΡΟΪΟΝΤΑ