ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας είναι οι συσκευές που μεταφέρουν θερμότητα από την πηγή της σε ένα άλλο σημείο (χρήστης) χρησιμοποιώντας ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια. Μεταφέρουν την ενέργεια που υπάρχει δωρεάν στον αέρα ή στο έδαφος και - μέσω του ψυκτικού τους κύκλου - παράγουν το ζεστό ή κρύο νερό που απαιτεί ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης για να θερμάνει ή να ψύξει ένα χώρο και να παράγουν ζεστά νερά χρήσης.

Είναι ιδανικές για συστήματα θέρμανσης & ψύξης δαπέδου ή τοίχου ή οροφής και ειδικά σχεδιασμένες για βέλτιστη απόδοση τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη, με μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 60 °C και θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20 °C.

Οι Αντλίες Θερμότητας είναι αναμφίβολα το μέλλον στον τομέα της θέρμανσης και τη ψύξης. Είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για θέρμανση και ψύξη ενός χώρου με το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Τα πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας τους είναι τα ακόλουθα:

 • Εξοικονόμηση χρημάτων από 60 έως 80% σε σχέση με τις συσκευές που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο.
 • Θεωρείται Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας διότι καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από αυτήν πού παράγει, αφού το 70 – 80 % της ενέργειας προέρχεται δωρεάν από το περιβάλλον (αέρα, έδαφος, υπόγεια ύδατα).
 • Έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης C.O.P. (coefficient of performance) που κυμαίνεται από 2,5 έως 3 για αντλίες αέρα-νερού και έως και το 5 στην περίπτωση των γεωθερμικών αντλιών (νερού – νερού). Αυτό σημαίνει ότι μία αντλία αέρα – νερού με COP=3, για κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, αποδίδει 3 kWh θερμικής ενέργειας.
 • Δεν γίνονται καύσεις, δεν εκλύονται ρύποι στην ατμόσφαιρα. Συμβάλει στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
 • Δεν απαιτεί δεξαμενή καυσίμων και καμινάδα.

    Κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

  • Ανάλογα με τον αριθμό μονάδων που αποτελούν το σύστημα σε διαιρούμενου τύπου (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) και ενιαίας μονάδας (Monoblock).
  • Ανάλογα με την θερμοκρασία του παραγόμενου νερού (υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών).
  • Αέρα – Νερού, όταν αντλούν ενέργεια από τον περιβάλλοντα χώρο.
  • Εδάφους – Νερού, όταν αντλούν ενέργεια από το έδαφος (γεωθερμικές αντλίες).

Η πηγή θερμότητας, είναι το έδαφος και γίνεται μέσω οριζόντιων ή κάθετων γεωεναλλακτών θερμότητας ή υπόγειων νερών.

 • Επιτυγχάνεται θέρμανση, δροσισμός και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ένα σύστημα.
 • Αθόρυβη λειτουργία.
 • Εξοικονόμηση χώρου.
 • Ελαχιστοποίηση συντηρήσεων.
 • Επιδοτείται το κόστος εγκατάστασής της, σε ποσοστό έως 70% μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.Αντλίες θερμότητας Ιταλίας


Είναι ιδανικές για συστήματα θέρμανσης & ψύξης δαπέδου ή τοίχου ή οροφής και ειδικά σχεδιασμένες για βέλτιστη απόδοση τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη, με μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 65 °C και θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20 °C.Αντλίες θερμότητας Γερμανίας

Home ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αντλίες θερμότητας