ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Η θέρμανση και η ψύξη δαπέδου επιτυγχάνεται με τη διάστρωση κρυφών κυκλωμάτων σωληνώσεων στο πάτωμα, μέσα στα οποία κυκλοφορεί ζεστό νερό που προέρχεται από θερμαντική μονάδα το χειμώνα και κρύο νερό που παράγεται από ψυκτική μονάδα το καλοκαίρι. Ιδανικά, το νερό που κυκλοφορεί στα κυκλώματα μπορεί να προέρχεται από αντλία θερμότητας, η οποία καταργεί το λεβητοστάσιο και παράγει τόσο θερμική όσο και ψυκτική ενέργεια.

Πλεονεκτήματα από τη θέρμανση και την ψύξη δαπέδου:

  • Απόλυτη θερμική άνεση και υγιεινό περιβάλλον, γιατί εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας όπως επιβάλλει η ανθρώπινη φυσιολογία.
  • Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί μειώνονται οι θερμικές απώλειες και λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Καθαροί χώροι χωρίς προβλήματα, γιατί κατά τη θέρμανση δεν απανθρακώνεται η σκόνη του αέρα και δεν μαυρίζουν τοίχοι, κουρτίνες κ.α., ενώ κατά την ψύξη δεν δημιουργούνται ρεύματα αέρος.
  • Απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση του χώρου, χωρίς αντιαισθητικά σώματα και σωλήνες, αφού η εγκατάσταση κρύβεται κάτω από το πάτωμα.

Συστήματα εφαρμογών

Ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από κάθε περίπτωση, επιλέγεται ένα από τα παρακάτω συστήματα εφαρμογών για τη διάστρωση των σωλήνων Profitherm:

- Profitherm Floor Plus
- Profitherm Floor Clipmaster

Ειδικές εφαρμογές μόνο θέρμανσης

- Profitherm Floor Multipress
- Profitherm Floor Slimline

Profitherm Floor Plus


Η διάστρωση των σωλήνων Profitherm γίνεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένες πλάκες που εξασφαλίζουν την άριστη στήριξή τους και την πλήρη περιβολή τους από το θερμομπετόν, λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως φράγμα υγρασίας.

Βάση του συστήματος είναι οι ειδικές αυτές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη που πληρούν τις ανάγκες θερμοηχομόνωσης, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να καλύψουν τις διελεύσεις σωλήνων ύδρευσης και καλωδίων, χωρίς να επηρεάζεται η τελική διάστρωση του σωλήνα.

Έτσι επιτυγχάνεται μια καθαρή εγκατάσταση που τηρεί απόλυτα τους κανονισμούς θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και υγρομόνωσης.Profitherm Floor Clipmaster

Διάστρωση των σωλήνων Profitherm σε μονωτικές πλάκες και στήριξή τους σ’ αυτές με ειδικά άγκιστρα.

Οι ειδικές θερμοηχομονωτικές πλάκες που εξασφαλίζουν τη ζητούμενη θερμική και ηχητική μόνωση είναι από διογκωμένη πολυστερίνη, ενώ η πάνω επιφάνειά τους καλύπτεται από μια πολλαπλά ενισχυμένη αυτοσβηνούμενη μεμβράνη που λειτουργεί ως φράγμα υγρασίας. Η δε διάστρωση των σωλήνων Profitherm γίνεται με το μηχάνημα Ergon Tacker, το οποίο τους στηρίζει στις πλάκες με ειδικά άγκιστρα.

- Τομή δαπέδου
  1. Τοιχοποιία
  2. Σοβάς
  3. Σοβατεπί
  4. Περιμετρική ταινία
  5. Μονωτική πλάκα με φράγμα υγρασίας
  6. Πλάκα (μπετόν)
  7. Σωλήνας
  8. Κλιπ
  9. Θερμομπετόν κατά DIN 18560
 10.Τελικό δάπεδο (κατ’ επιλογή)


 Ειδικές εφαρμογές μόνο θέρμανσης


Profitherm Floor Multipress

 

 

Εφαρμογή θέρμανσης δαπέδου με συνδυασμό καρφωτού ξύλινου δαπέδου για χώρους ειδικών απαιτήσεων όπως νεοκλασικά κτίρια, γυμναστήρια κ.α.

 

 

 Κατασκευαστική λεπτομέρεια

1. Ειδικές λαμέλες μετάδοσης θέρμανσης
2. Σωλήνας Profitherm 20mm
3. Μόνωση πάχους 5cm με φύλλο αλουμινίου
4. Φύλλο ΡΕ – Φράγμα υγρασίας


Profitherm Floor Slimline

Εφαρμογή χαμηλού ύψους (από 27mm) για ειδικές περιπτώσεις και χώρους όπως ανακατασκευές, πατάρια, σοφίτες κ.α.


 

Home ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αντλίες θερμότητας Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου