ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Με τον όρο Γεωθερμία «Χαμηλής θερμοκρασίας», ορίζεται η εκμετάλλευση ενέργειας από το εσωτερικό της γης, η οποία γίνεται μέσω των συστημάτων γεωθερμίας με τη χρήση μιας Γεωθερμικής αντλίας θερμότητας η οποία μεταφέρει θερμότητα από και προς το έδαφος για παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακές αλλά και ευρύτερης κλίμακας εφαρμογές.
Τα Γεωθερμικά συστήματα αγγίζουν έως και το 80% σε εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την καύση πετρελαίου.
Έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης C.O.P. ≥4, που σημαίνει ότι παράγουν τετραπλάσια ενέργεια από αυτήν που καταναλώνουν, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.


Οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας μπορούν να συνδυαστούν με σώματα χαμηλών θερμοκρασιών για θέρμανση μόνο, με συστήματα ενδοδαπέδιας, τοίχου ή και οροφής σωλήνωσης για θέρμανση και δροσισμό ή με fan coils για θέρμανση και ψύξη του χώρου και για παραγωγή ζεστών νερών χρήσης όλο το χρόνο.

Ο τρόπος λειτουργίας των ΓΑΘ μπορεί να συγκριθεί μ’ αυτόν ενός ψυγείου, όπου με αλλαγή του επιπέδου πίεσης στον ψυκτικό κύκλο αλλάζει και η φάση του ψυκτικού υγρού από υγρό σε αέριο και ανάποδα, όπως και η θερμοκρασία του. Όμως εδώ χρησιμοποιείται η θερμότητα που κερδήθηκε, η οποία στην περίπτωση του ψυγείου αποβάλλεται ως απόβλητο στο περιβάλλον.
Πλεονεκτήματα των συστημάτων γεωθερμίας:

  • Καταργείται η χρήση πετρελαίου και έχουμε μηδενικές εκπομπές CO2.
  • Το 70 - 80% της ενέργειας παρέχεται δωρεάν από το περιβάλλον (έδαφος, υπόγεια νερά).
  • Το κόστος λειτουργίας μειώνεται πάνω από 60% σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης και ψύξης.
  • Δεν απαιτείται δεξαμενή καυσίμων και καμινάδα.
  • Εξοικονομείται ελεύθερος χώρος, γιατί χρειάζεται μόνο μια μικρή και συμπαγής αντλία για θέρμανση και ψύξη.
  • Δεν απαιτείται καμία συντήρηση στους γεωεναλλάκτες, ενώ η αντλία θερμότητας χρειάζεται μόνο περιοδικό έλεγχο.
  • Λειτουργεί αθόρυβα και δε χρειάζεται πυροπροστασία.
  • Μεγάλη προστιθέμενη αξία στο κτίριο
  • Βελτίωση ενεργειακής κλάσης των κτιρίων
  • Επιδοτείται το κόστος εγκατάστασής της, σε ποσοστό έως 70% μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.


Είναι το μοναδικό σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρέχει απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας και δωρεάν ψύξη!

Συστήματα Συλλεκτών Ενέργειας
Τρεις είναι οι μορφές συλλεκτών ενέργειας που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση:
Σύστημα οριζόντιου γεωεναλλάκτη

Ένας κατάλληλος χώρος του οικοπέδου σκάβεται σε 1,20 – 1,50m βάθος, όπου διαστρώνονται οριζόντια τα κυκλώματα σωληνώσεων, μέσα στα οποία κυκλοφορεί διάλυμα νερού με  αντιψυκτικό υγρό το οποίο οδηγείται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας.
Αυτά τα κυκλώματα αποτελούν το γεωεναλλάκτη, το μέγεθος του οποίου προσδιορίζεται  από τη μελέτη εγκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας.


Σύστημα κατακόρυφου γεωεναλλάκτη

Εδώ τα κυκλώματα σωληνώσεων  βυθίζονται γύρω στα 30 έως 100 μέτρα κάθετα στο υπέδαφος και το διάλυμα νερού με αντιψυκτικό υγρό οδηγείται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας με την ίδια αρχή όπως και στον οριζόντιο γεωεναλλάκτη.
Ο κατακόρυφος γεωεναλλάκτης απαιτεί λίγο χώρο και είναι ως σύστημα πιο κατάλληλο για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, αφού δε χρειάζεται σκάψιμο όλου του ήδη διαμορφωμένου κήπου. 


Σύστημα Υδατοσυλλέκτη

Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται δύο πηγάδια. Από το πρώτο αντλείται το νερό και οδηγείται στην αντλία θερμότητας, όπου αφού παραληφθεί η ενέργεια διοχετεύεται πίσω στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω του δεύτερου πηγαδιού.
Είναι ιδανικά λύση σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων νερών.