ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

Προκειμένου ένα σύστημα θέρμανσης δαπέδου, τοίχου ή οροφής να λειτουργήσει και ως σύστημα ψύξης, προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας που θα τροφοδοτεί με το απαιτούμενο κρύο νερό τις ενδοδαπέδιες (ή τοίχου ή οροφής) σωληνώσεις, μετατρέποντας ταυτόχρονα το σύστημα θέρμανσης σ’ ένα άκρως αποδοτικό, ποιοτικό και οικονομικό σύστημα ψύξης.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται δροσερές επιφάνειες οι οποίες:

  • Απορροφούν θερμότητα από τις παράπλευρες επιφάνειες, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας του χώρου (φαινόμενο επαγωγής).
  • Απάγουν θερμότητα από το ανθρώπινο σώμα (φαινόμενο απαγωγής).
  • Δεν αποδίδουν θερμότητα στο ανθρώπινο σώμα, επειδή είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτό (φαινόμενο απορρόφησης).
  • Συγκρατούν την εφίδρωση του ανθρώπινου σώματος και κατά συνέπεια την εξάτμιση που δημιουργείται στην επιφάνειά του προκαλώντας σχετική δυσφορία (φαινόμενο εξάτμισης).


Με την προσθήκη Κλιματιστικών Μονάδων Αφύγρανσης (ΚΜΑ) ο δροσισμός των χώρων εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιο υγιεινό, αποδοτικό και οικονομικό σύστημα ψύξης, δημιουργώντας έτσι συνθήκες ιδανικού εσωτερικού κλίματος το καλοκαίρι. Κι αυτό γιατί οι κλιματιστικές μονάδες αφύγρανσης:

  • Αφαιρούν την υγρασία των ψυχόμενων χώρων όταν αυτή ξεπεράσει τα επιθυμητά όρια (διαδικασία αφύγρανσης).
  • Ψύχουν επιπρόσθετα το χώρο όταν δεν επαρκεί το αποδιδόμενο ψυκτικό φορτίο της ψύξης δαπέδου ή τοίχου ή οροφής (συμπληρωματική ψύξη).


Οι Κλιματιστικές Μονάδες Αφύγρανσης δεν επεμβαίνουν αρνητικά στη διαμόρφωση των χώρων, αφού είναι κατάλληλες για τοποθέτηση:


 

Εντός ψευδοροφής, με τη διανομή να γίνεται μέσω εύκαμπτων αεραγωγών και καλαίσθητων στομίων.


Χωνευτά εντός των τοίχων, οπότε δεν απαιτούνται αεραγωγοί και στόμια.
35% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας γιατί όλο το σύστημα ψύξης λειτουργεί με νερό 17 °C (και όχι 7 °C που απαιτούν τα κλασικά συστήματα).

Home ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ψύξη & Αφύγρανση