ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Άδειες λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και ειδικών εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα μαζικής εστίασης, εμπορικής διάθεσης τροφίμων, κλπ)
- Μελέτες Πυροπροστασίας
- Μελέτες Περιβαλλοντικές
- Μελέτες Μηχανολογικές
- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων.
- Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις
- Υπηρεσίες επιβλέποντα μηχανικού σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
- Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.
- Ενεργειακές Μελέτες
- Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
- Τεχνικές Συμβουλές για Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων.
- Εγκαταστάσεις, Συντηρήσεις και Αναβαθμίσεις Συστημάτων Θέρμανσης

Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ