Άρθρα

V-ENERGON

Ύψιστο αγαθό του ανθρώπου αποτελεί η Υγεία. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, καθορίζει την καλή Υγεία. Στη σημερινή εποχή, υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφώσουμε τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης μας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά και σε διαφορετικό μέρος.

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ο άνθρωπος το περνάει μέσα σε κτίρια. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση. Με την Ενεργειακή αποτύπωση των κτιρίων, τα κτίρια αποκτούν ενεργειακή ταυτότητα. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο με βάση τη νομοθεσία του κράτους για το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα της ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων και ο εξ' αρχής πιο σωστός ενεργειακός σχεδιασμός στα νέα κτίρια.

Η εκμετάλλευση, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, της ενέργειας που παίρνουμε από το περιβάλλον (ήλιος, αέρας, νερό) για να ζεστάνουμε, να ψύξουμε, να πάρουμε ζεστά νερά χρήσης ή ακόμα και για να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια για χρήση ηλεκτρικών συσκευών στα κτίρια, μπορεί να επιτευχθεί και έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τον άνθρωπο και για το ίδιο του το περιβάλλον.