Άρθρα

Οροι - Προυποθέσεις χρήσης του site

Με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των επισκεπτών-χρηστών στο δικτυακό τόπο www.v-energon.gr έχουν θεσπιστεί όροι χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

ΓΕΝΙΚΑ

Με την είσοδο του o επισκέπτης-χρήστης στο δικτυακό τόπο www.v-energon.gr έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης και αποδέχεται τους όρους αυτούς ενώ παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο www.v-energon.gr. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε επισκέπτη -χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη.
Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Όλο το περιεχόμενο του www.v-energon.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του www.v-energon.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Το www.v-energon.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί και αναιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.v-energon.grπροστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε σύμφωνα με το Ν.2472/1997. Ο Ιστότοπος www.v-energon.gr δεν απαιτεί την αποστολή από μέρους σας προσωπικών δεδομένων για την πλοήγηση σας εντός του ιστοτόπου μας. Εντούτοις σε περίπτωση από μέρους του χρήστη της επιθυμίας αγοράς προϊόντων απαιτείται η γνωστοποίηση συγκεκριμένων προσωπικών σας στοιχείων με σκοπό από μέρους του www.v-energon.gr της διασφάλισης της παραγγελίας σας. Το www.v-energon.gr σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Το www.v-energon.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για παράνομη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών δεδομένων.

COOKIES

Ο δικτυακός τόπος www.v-energon.gr δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη-χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη-χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη σε υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης-χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα μας ελέγχονται προσεκτικά πριν αποσταλούν και είναι σε άρτια κατάσταση. Το www.v-energon.gr δεσμεύεται για την αποστολή προϊόντων όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του και για την άριστη συσκευασία τους για ασφαλή μεταφορά. Το www.v-energon.gr δεν καλύπτει εγγύηση προϊόντων. Η εγγύηση των προϊόντων καλύπτεται από τον κατασκευαστή και για χρονικό διάστημα που αυτός ορίζει. Αν για κάποιο λόγο, στο προϊόν που παραλάβατε υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email.

ΤΙΜΕΣ

Το www.v-energon.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από το www.v-energon.gr που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Πατρών.